Skip to content

PROCENA VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI

Kompanija Institut za građevinarstvo i arhitekturu DOO sa sedištem u Novom  Sadu, je već deceniju prepoznatljiva kao pouzdan partner korisnicima usluga iz oblasti građevinarstva. Rad Instituta za Građevinarstvo i arhitekturu u oblasti procena vrednosti nepokretnosti je do 2017. godine bio baziran na izradi izveštaja o proceni za potrebe investitora, koje je radio naš tim inženjera. 

Donošenje Zakona o proceniteljima vrednosti nepokretnosti koji je stupio na snagu januara 2017. godine, prepoznali smo kao mogućnost za proširenje palete usluga i u tu svrhu smo obezbedili licencu za vršenje procene vrednosti nepokretnosti u skladu sa navedenim Zakonom.

procena vrednosti nepokretnosti
architecture-1477103_640.jpg
Institut za građevinarstvo i arhitekturu DOO je kompetentan za vršenje procena vrednosti sledećih vrsta nepokretnosti:

1) stambene nepokretnosti (stanovi u višeporodičnim objektima i porodične kuće)

2) komercijalne nepokretnosti (lokali, prodajni prostori, kancelarijski prostori, ugostiteljski objekti i slično)

3) poljoprivredno i građevinsko zemljište

4) industrijski objekti

Prilikom procena vrednosti nepokretnosti koristimo baze podataka Republičkog geodetskog zavoda, Republičkog zavoda za statistiku, Narodne banke Srbije, dostupne baze podataka ostalih relevantnih organizacija i institucija, kao i bogatu sopstvenu bazu podataka koja se redovno ažurira, u skladu sa tržišnim promenama.

Procene vrednosti nepokretnosti vršimo na teritoriji cele Srbije. Izveštaji o proceni se rade u skladu sa Zakonom o proceniteljima vrednosti nepokretnosti.

Rukovodimo se Pravilnikom o Nacionalnim standardima, kodeksu etike i pravilima profesionalnog ponašanja licenciranog procenitelja, pri čemu su Nacionalni standardi i kodeks etike bazirani na međunarodnim standardima procene vrednosti izdatim od strane Evropskog saveza udruženja procenitelja (The European Group of Valuers‘ Associations – TEGoVA), Kraljevske organizacije stručnjaka (Royal Institution of Chartered Surveyors – RICS) i Međunarodnog komiteta za standarde procene vrednosti (The International Valuation Standards Council – IVSC).

procena vrednosti nepokretnosti

Procena Vrednosti Nepokretnosti

Medjunarodni komitet za standarde procene (International Valuation Standard Comitee) ovako je definisao tržišnu vrednost nepokretnosti:

“Tržišna vrednost je procenjeni iznos za koji bi neko sredstvo moglo da se razmeni na dan procene vrednosti između zainteresovanog kupca i zainteresovanog prodavca, u transakciji između nezavisnih i nepovezanih strana, posle odgovarajućeg marketinga, pri čemu su obe strane delovale uz dovoljno saznanja, opreza i bez prinude.”

Značajna razlika u proceni vrednosti nepokretnosti i procenu vrednosti pokretnosti se ogleda u mogućnosti većeg odstupanja cene i troškova kada su u pitanju nepokretnosti. Naime, prodajna cena jedne kuće u odredjenom momentu može značajnije da odstupa od procenjene vrednosti, što zavisi od konkretnih ekonomskih i neekonomskih okolnosti u datom trenutku.

Načela procena vrednosti nepokretnosti

Prilikom  kreiranja procena vrednosti nepokretnosti, neophodno je pridržavati se fundamentalnih principa i praktičnih prihvaćenih načela. Neka od najvažnijih načela procena vrednosti nepokretnosti su sledeća:

institut za gradjevinarstvo i arhitekturu logo
Call Now Button