Skip to content

INSTITUT ZA GRADJEVINARSTVO I ARHITEKTURU - IGA

 

Institut za građevinarstvo i arhitekturu je organizovan kao Društvo sa ograničenom odgovornošću sa 100% učešćem privatnog kapitala. Institut je osnovan 2011. godine kao produkt prethodne uspešne saradnje stručnih ljudi građevinskih, mašinskih i elektroinženjera koji su svoje znanje, iskustvo i ambiciju hteli da kanališu kroz zajednički projekat u svrhu prevazilaženja nestručne, nekompetentne i nekvalifikovane konkurencije. 

blueprints-1837238_640.jpg

Delatnosti Instituta IGA su:

  • izrada projekata objekata visokogradnje, hidrogradnje i niskogradnje svih sistema složenosti (stambeni objekti, poslovni objekti, industrijske hale, saobraćajnice, vodovod i kanalizacija, hidrantske mreže i drugo), kao i izrada projekata elektro instalacija (instalacije niskog i visokog napona) i mašinskih projekata (projekti grejanja i hlađenja, ventilacije, gasnih instalacija, kogenerativna postrojenja i drugo),
  • procena vrednosti nepokretnosti
  • vršenje stručno-tehničkog nadzora nad izvođenjem radova (građevinskih, mašinskih, elektro i drugo),izrada Elaborata energetske efikasnosti zgrada,
  • izrada projekata za legalizaciju izgrađenih objekata i pribavljanje potrebne dokumentacije,
  • tehnički pregledi objekata,
  • ispitivanje materijala i konstrukcija (destruktivna i nedestruktivna metoda),
  • poslovi koordinatora za bezbednost i zdravlje na radu u fazi izrade projekata kao i u fazi izvođenja radova koji su obaveza Investitora po Uredbi o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (Sl. glasnik RS, br. 14/09 i 95/10). 

Višegodišnje iskustvo kojim raspolažemo garancija je uspešnosti svakog našeg projekta.

IGA - Portfolio
Call Now Button